• Pyetje? (+389) 44 488 888
  • Lokacioni Tetovë, Maqedoni
  • Na kontaktoni


Mirësevini në Elektrodepo

Njihuni me ndërmarrjen profesionale në vend që interesohet për sigurinë dhe shëndetin tuaj në punë, duke iu ofruar:

  • Matje precize me instrumente dhe teknologji të përditësuar dhe më të sofistikuar në rajon;

  • Vlerësim të rrezikut nga inxhinier profesionist dhe të diplomuar, e mbi të gjitha me eksperiencë shumëvjeçare në këtë lëmi;

  • Përpilim dhe dizajnim të dokumentacionit – elaborateve të sigurisë në punë dhe planeve të evakuimit nga inxhinier të diplomuar;

  • Kontrollim dhe verifikim i të gjitha të dhënave që pranohen dhe dorëzohen nga një staf profesional;

  • Të gatshëm për të përballuar çdo teren;

  • Për ne klienti është gjithmonë në rradhë të parë...

Fotogaleria

  • Misioni ynëMisioni ynë është siguria dhe shëndeti i çdo punëtori gjatë procesit punues. Ne gjithmonë synojmë që të menjanojmë dëmtimet e punëtoreve, sepse çdo dëmtim punëtori është humbje еdhe për kompaninë në të cilën shërben ky punëtor. Prandaj, t’ju bëjmë të kuptoni se siguria e punëtorit dhe shëndeti i tij është bazë e profitit tuaj po gjithashtu edhe misioni ynë, të cilin me ngulm tentojmë ta realizojmë.

  • Vizioni ynëKompania jonë punon gjithmonë për të mënjanuar pasigurinë dhe pasojat që mund t’i kenë punëtorët gjatë procesit të punës, prandaj vizioni ynë është që të jemi sinonim i sigurisë së punëtorëve në vendet e tyre të punës.

Klientët tonë